...

معاونت آموزشی دبستان دخترانه معصومیه

اهداف:
پرورش دانش آموزانی متعهد و متخصص به علوم روز و مهارت های زندگی ، با انگیزه و خلاق برای ورود به عرصه جهاد علمی و فرهنگی
از اهداف این مجموعه کاربردی کردن علوم و مفاهیم آموزشی در زندگی دانش آموزان میباشد.
بالا بردن توانمندهای فردی و گروهی در کنار محفوظات از جمله اولویت های این مجموعه میباشد.
شناخت استعدادها و پرورش آن ها از جمله اولویت هایی است که از ملزومات موفقیت و هدایت دانش آموزان در مسیر تعالی و رشد میباشد.

از دانایی تا توانایی
طرح ها :

انتخاب کادر متخصص و متعهد

برگزاری بازدیدهای علمی – پژوهشی

برگزاری دوره های فعالیت های آزمایشگاهی

برگزاری آزمون های جامع

استفاده از نرم افزارهای مدیریت آموزشی

تبدیل مفاهیم آموزشی به فیلم و کلیپ های کوتاه و جذاب برای استفاده در فضای مجازی

برگزاری مسابقات علمی آموزشی

استفاده از فیلم ها و محتواهای آماده در فضای مجازی

استفاده از نرم افزارهای آزمایشگاهی مجازی

استفاده از اپلیکیشن های علمی

برگزاری دوره های آموزشی فعالیت در فضای مجازی برای کادر و دبیران

کلاس های فوق برنامه برنامه ریزی برای دانش آموزان پرتلاش

بالا بردن خلاقیت های ریاضی با استفاده از بازی های هوشی و جذاب