...

فرم پیش ثبت نام

پیش ثبت نام دبستان اسلامی دخترانه معصومیه – سال تحصیلی ۱۴۰۱ _ ۱۴۰۰
مقطع دبستان – دوره اول و دوم

پیش ثبت نام به منزله دریافت اطلاعات جهت تماس و هماهنگی برای جلسه حضوری مصاحبه می باشد و به هیچ وجه به منزله ثبت نام و دریافت مبلغ نمی باشد .

  • اطلاعات دانش آموز

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • اطلاعات پدر دانش آموز

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • اطلاعات مادر دانش آموز